Menedżer skuteczny – Peter Drucker

Menedżer skuteczny – Peter Drucker

Menedżer skuteczny – Peter Drucker Poniżej znajdziesz moje notatki i przemyślenia po przeczytaniu książki „Effective Executive” napisanej przez Petera Druckera. Było to wydanie na 50tą roczninę wydania tej pozycji. Właśnie tak. Warto sobie ciągle...